Integritetspolicy & Cookies

Din integritet är viktig för oss och denna integritetspolicy förklarar hur vi skyddar och behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Kakmonstret (Rosa Monstret AB) org nr. 559267-6133, är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs av oss eller av andra för vår räkning.

Vilken information samlar vi in och varför?

Kakmonstrets målsättning är att endast behandla personuppgifter som är relevanta och att behandling endast ska ske i den omfattning som är nödvändig i förhållande till det syfte uppgifterna har samlats in. Denna policy gäller för kakmonstrets webbplats.

Information som du lämnar till oss

  • När du kontaktar oss via kontaktformulär på kakmonstret.nu (Namn, e-post och telefonnummer)
  • När du som kontaktperson gör en beställning på kakmonstret.nu (Namn, adress, e-post, och telefonnummer)
  • När du som säljare/deltagare registrerar dig på kakmonstret.nu/Minasidor (Namn, e-post och telefonnummer)

Information som vi samlar in om dig

  • Personnummer
  • Aktivitet på kakmonstret.nu (cookies)

Hur länge vi behandlar din information och med vilken rättslig grund

För att vi ska kunna leverera din beställning och kunna ge dig kundservice behöver vi behandla ett antal uppgifter om dig. Här nedan beskriver vi de övergripande syftena, vilken grund vi behandlar uppgifterna och hur länge vi sparar informationen.

Vilka vi delar din information med tjänsteleverantörer, transport och logistikföretag

Leverantörer och andra som utför tjänster för vår räkning får tillgång till uppgifterna i den mån det behövs för deras uppdrag och under åtagande om sekretess i enlighet med personuppgiftsbiträdesavtal.

Vi på kakmonstret använder oss av tjänsteleverantörer för att kunna hantera och leverera din beställning. Vi använder oss av utomstående partners för att skicka leveranser med fraktbolag samt ev mailutskick. Vi säkerställer att de håller ett tillräckligt dataskydd för hantering av dina uppgifter.

Överföringar till andra länder

Kakmonstret.nu använder framförallt tjänsteleverantörer i Sverige. I undantagsfall kan vi använda tjänsteleverantörer med verksamhet utanför EU varav tredjelandsöverföring av en del data kan förekomma. I sådant fall använder vi endast leverantörer som är anslutna till ramverket ”EU-US Privacy Shield framework” som gör att överföringar som sker omfattas av lämpliga skyddsåtgärde

Säkerhet kring din information

Kakmonstret sätter din personliga integritet i första rummet och arbetar därför aktivt för att dina personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi strävar efter att upprätthålla en lämplig skyddsnivå baserad på den typ av personuppgifter vi behandlar.

Cookies

När du besöker vår hemsida kommer cookies att sparas på din dator. En cookie är en textfil som används för att vissa funktioner ska fungera, för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen samt för att förbättra användarens upplevelse av webbplatsen.

Cookies används ibland för att samla in personuppgifter, som t.ex. IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt kopplade till dig som person.

Cookies kan antingen vara ”session cookies” som raderas när du stänger webbläsaren alternativt ”permanenta cookies” som lagras i din dator för att underlätta vid framtida besök.

Du har möjlighet att neka lagring av cookies genom att ställa in webbläsaren så att den automatiskt eller genom notifiering informerar dig varje gång en webbplats vill lagra en cookie. När din webbläsare nekar cookies så medför det att funktionaliteten begränsas.

Ändringar i policyn

Eftersom policyn kan komma att ändras rekommenderar vi dig att då och då titta igenom den aktuella versionen. Datumet för senaste ändring publiceras i detta dokument.

Dina rättigheter

Eftersom vi behandlar dina personuppgifter så är det också viktigt att du känner till vilka rättigheter du har och hur de förhåller sig till hur vi behandlar den.

  • Rätt till registerutdrag(En kopia av de uppgifter som vi har lagrade om dig)
  • Rätt till rättelse(Vid felaktiga uppgifter kan du begära korrigering)
  • Rätt till radering(Om du tar tillbaks ditt samtycke, raderar vi uppgifterna)
  • Rätt till dataportabilitet(Du har rätt att begära att din data skickas till en annan organisation)
  • Rätt att invända mot behandling(Rätt att kräva begränsad personuppgiftsbehandling om du motsätter dig uppgifternas riktighet)

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar din information så hoppas vi att du berättar detta för oss så att vi kan förbättra vår policy. Men du har oavsett alltid rätt att lämna ett klagomål till datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se

Kontaktuppgifter

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss:

KAKMONSTRET

info@kakmonstret.nu